izvedba prireditev v času koronakrize

V petek, 10. julija je deželna vlada določila, da v turističnih krajih veljajo nove odredbe, ki določajo uporabo zaščitnih mask.
Povezava na Volksgruppen ORF.

Po uredbi Republike Avstrije z dne, 27. 5. 2020 se lahko izvajajo prireditve pod sledečimi pogoji:

  • Od 29. 5. 2020 dalje: prireditve do 100 obiskovalcev (v zaprtih prostorih in na prostem), če so zanj določena mesta (sedeži)
  • Od 1. 7. 2020 dalje: prireditve v zaprtih prostorih do 250 obiskovalcev, na prostem do 500 obiskovalcev, če so zanj določena mesta (sedeži)
  • Od 1. 8. 2020 dalje: prireditve v zaprtih prostorih do 500 obiskovalcev, na prostem do 750 obiskovalcev, če so zanj določena mesta (sedeži); do 1000 obiskovalcev v zaprtih prostorih in 1250 obiskovalcev na prostem so prireditve izvedljive na podlagi dovoljenja pristojnega Okrajnega glavarstva (potrebno je posebej oddati vlogo!) ter pod posebnimi varnostnimi pogoji.

Vsak prireditelj mora za izvedbo prireditve nad 100 obiskovalcev določiti osebo, ki je pristojna za preprečevanje širjenja Koronavirusa. Le-ta oseba mora izdelati načrt, ki vsebuje:

  • Pravila za gibanje obiskovalcev
  • Specifične higijenske ukrepe
  • Pravila za ukrepanje v primeru infekcije z Covid-19-virusom
  • Pravila za uporabo sanitarnih prostorov
  • Pravila za pogostitve

Pri prireditvah je treba zagotoviti 1m razdalje med obiskovalci, razen v primerih, ki so določeni v Odredbi (spodaj).

Natančna določila najdete v dokumentu ali preko povezave: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_231/BGBLA_2020_II_231.html