Zveza slovenskih žena

Zveza slovenskih žena
Predhodnica današnje organizacije je bil pomladi leta 1943 ustanovljeni odbor Antifašistične fronte žena, ki so ga oblikovale slovenske ženske iz Železne Kaple in okolice. ZSŽ pomaga slovenskim ženskam, da bi dosegle enakopravnost na vseh področjih družbenega življenja. Ukvarja se z vprašanji predšolske vzgoje in zdravstva, prireja izlete, se trudi za prijave k dvojezičnemu pouku, organizira predavanja, seminarje in tečaje. Posveča se narodnostni problematiki, obenem pa splošni situaciji žensk v družbi. Vsako leto prireja proslavo za mednarodni dan žensk 8. marca, redno se vkljčcuje v delo naprednih ženskih organizacij v prostoru Alpe-Jadran, vzdržuje stike z referatom državnega sekretariata za ženska vprašanja v Avstriji, z govornicami žensk v raznih strankah in gibanjih ter z uradom za zensko politiko pri vladi R. Slovenije.
Predsednica: Milka Kokot, 0664 2132499