Drava

Drava

Zaradi povojnih političnih razmer nobena koroška tiskarna ni bila pripravljena tiskati tednik Slovenski vestnik, glasilo predhodnice ZSO, Demokratične fronte delovnega ljudstva. Zato je bila le ta prisiljena nekaj let tiskati in izdajati svoje glasilo na Dunaju. Leta 1953 je bila zaradi tega ustanovljena Drava tiskarniška in založniška družbo z o.j., ki je bila v lasti ZSO. Leta 2012 se je družba razdelila v založbo in tiskarno.

Drava, založniška družba z o.j.

A-9020 Celovec, 8. Mai-Strasse 12

Poslovodkinja/Geschäftsführerin: Erika Hornbogner

Tel.: 0463/37036

Fax:  0463 37635

office@drava.at

www.drava.at