Organizacija

Uvod

Zveza slovenskih organizacij (ZSO) je bila ustanovljena 25. marca 1955 kot naslednica Demokratične fronte delovnega ljudstva. Je zbirna in nadstrankarska narodnopolitična organizacija koroških Slovencev z liberalno usmeritvijo. V ZSO so včlanjene organizacije in posamezniki.

Dosedanji predsedniki: – dr. Franci Zwitter 1955−1982 – dipl. inž. Feliks Wieser 1982−1992 – dr. Marjan Sturm, M.E.S 1992−

Odbori ZSO, izvoljeni na občnem zboru 23. januarja 2016:

Izvršni odbor

dr. Sturm Marjan, Blatnik Ana, dr. Brumnik Avgust, dr. Sima Valentin, mag. Seher Matevž, Kokot Milka

Nadzorni odbor

Einspieler Andrej, Močnik Albert, dr. Ogris-Martič Filip, Trampusch Marko

Upravni odbor

Berchtold Martina, Brumnik Richard, dr. Domej Teodor, Hanin Stanko, Jug Manuel, Koletnik Krista, mag. Lipuš-Hartmann Milena, dr. Malle Janko, dr. Messner Mirko, Mešnik Andrea, Ogris Hanzi ml., Ošina Willi, Picej Franc, Prušnik Danilo, Reichmann Melita, Rovšek Mitja, Schnabl Borut Sergej, Sima Marica, Wieser Franci, Wieser Peter, Wieser Štefan, Wieser-Moschitz Trude in

KSŠŠD, KSŠŠG, KSŠŠK – ki sicer niso včlanjeni v ZSO, imajo pa možnost sodelovati na sejah