OSCE PA – Retreat National Minorities

(Slovensko) Parlamentarna skupščina OSZE je zasedala v Beljaku in razpravljala o manjšinskih vprašanjih