8

Maščevanje zgodovine

Bivšemu kanclerju Kreyskemu pripisujejo sledeči izrek: zgodovina se maščuje nad mladimi revolucionarji na ta način, da morajo kasneje nositi frak in državna odlikovanja.

Nekaj podobnega se je zgodilo  županoma iz Globansice in Železne Kaple. Sadovnik se je dolga leta boril zoper kanal, zdaj ko je bil izvoljen za župana, ga bo pa gradil. Franc-Jožef  Smrtnik se je boril zoper zaprtje majhnih šol, po ponovni izvolitvi za župana, pa je  EL glasovala za zaprtje ljudske šole na Obirskem.