8

Maščevanje zgodovine

Nekdanjemu kanclerju Kreyskemu pripisujejo naslednji izrek: zgodovina se maščuje nad mladimi revolucionarji tako, da morajo pozneje nositi frak in državna odlikovanja.

Nekaj podobnega se je zgodilo  županoma iz Globasnice in Železne Kaple. Sadovnik se je dolga leta boril proti kanalu, zdaj ko je bil izvoljen za župana, pa ga bo gradil. Franc-Jožef  Smrtnik se je boril proti zaprtju majhnih šol, po ponovni izvolitvi za župana pa je EL glasovala za zaprtje Ljudske šole na Obirskem.