b

Prenovljena spletna stran

Res je trajalo nekaj časa, a zdaj je prenovljena spletna stran zagledala luč sveta. Na svet ji je pomagal  Gusti Malle ml.

V zadnjih mesecih se je marsikaj dogajalo. Končno se je uredilo vprašanje sistemske rešitve Slovenske glasbene šole. Politična integracija se uveljavlja, kajti brez A. Blatnik znotraj SP in Zalke Kuhling znotraj Zelenih bi do te rešitve v teh težkih finančnih časih dežele najbrž ne prišlo.

Tudi politično vzdušje v deželi je pozitivno, kljub temu da določene sile še vedno gradijo na »etnizaciji politike«. K pozitivnemu vzdušju je zelo veliko prispevala Maja Haderlap s svojim romanom Angel pozabe  in zdaj še z uprizoritvijo na dunajskem odru, ter politika dialoga, ki je prav tako prispevala k spremembi vzdušja in pripeljala do tega, da je nekdanji glavni hujskač proti pravicam koroških Slovencev, koroški hajmatdinst, spremenil svojo politiko in se danes oglaša z bolj umirjeno in bolj konstruktivno retoriko. Seveda pa je k spremembi vzdušja zelo veliko prispevala kompromisna rešitev v zvezi z dvojezično topografijo, za katero je podlage pripravila konsenzna skupina.

Ker včasih poslušam  kritične komentarje o tej rešitvi, priporočam branje treh člankov na naši spletni strani: v kategorijah Dokumenti oziroma Publikacije so objavljeni: 1) predavanje predsednika avstrijskega ustavnega sodišča, dr. Holzingerja, ki razlaga  pravno logiko odločanja ustavnega sodišča v zadevi  člena 7 ADP;  2) članek  Razvoj avstrijskega manjšinskega varstva izpod peresa dr. Franca Sturma; in 3) moj članek z naslovom Dialog kot evropski izziv, v katerem med drugim nakažem tudi določene elemente nastanjanja avstrijske državne pogodbe in še posebej člena 7.